De klank die wat met je doet.

Privacy - en Cookieverklaring - ReZonanZ Young Voices

Privacy- en cookieverklaring van ReZonanZ Young Voices

ReZonanZ Young Voices is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy- en cookieverklaring 
ReZonanZ Young Voices respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.ReZonanZ.nl, van haar (potentiële) leerlingen en van haar andere relaties.
ReZonanZ Young Voices stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren we u over hoe onze organisatie omgaat met uw persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren.

Welke persoonsgegevens (van een leerling) verwerken wij? 
Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denkt u daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam en het bedrijf waar u werkt (optioneel); 
 • contactgegevens zoals postadres en e-mailadres;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?  
Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende manieren. In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van u, omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website en/of als u gebruik maakt van onze diensten. In het andere geval ontvangen wij uw persoonsgegevens automatisch door het gebruik van cookies. 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics cookies
Met de cookies van Google Analytics kunnen wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf op basis van haar eigen voorwaarden.

Facebook Pixel
Verder hebben we een koppeling met Facebook Pixel, om de effectiviteit van onze advertenties op Facebook en Instagram te meten.

Op deze pagina staat uitgelegd hoe u op ieder moment uw instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • om met u in contact te kunnen komen;
 • om wet- en regelgeving na te leven;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • toegangscontrole en beveiliging 

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
De privacywetgeving bepaalt dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG: 

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 3. Op basis van uw toestemming;
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels, dan houden wij die termijnen aan.

Welke rechten heeft u als betrokkene? 
Volgens de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering en correctie van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking. Wanneer u gebruik wilt maken van een dergelijk recht, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of mailen naar contact@rezonanz.nl.

Delen wij uw persoonsgegevens?
ReZonanZ Young Voices verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de Wet noodzakelijk is. Denk aan dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via contact@rezonanz.nl.